Rodzaje obróbki metalu – twardnienie

Jakikolwiek materiał, w tym również metale i wyroby stalowe bez najmniejszego problemu można poddać przeróżnym rodzajom obróbki. Są w stanie to być formy mechaniczne, cieplne, chemiczne i dużo innych. Prawdopodobnie większość z nas przynajmniej raz w życiu dokonywała pewnych prac przy produktach metalowych, każda z nich jest swego rodzaju obróbką.

Pośród mechanicznych, najbardziej atrakcyjnym jest bezsprzecznie skrawanie, czyli cięcie pozwalające zdobyć materiał o określonych oraz niezbędnych nam wymiarach. Do tego dochodzi też szlifowanie, wiercenie, gięcie, frezowanie, wytaczanie i wiele innych. Pod względem chemicznym w największym stopniu globalną formą jest hartowanie pozwalające zdobyć jeszcze poprawniejsze właściwości oraz wytrzymałość na wiele składników zewnętrznych i działanie rozmaitych sił fizycznych. Do obróbki należy zaliczyć także zagruntowanie oraz malowanie, zapewniające odporność na korozję oraz zabezpieczające przed najgorszym akceptowalnym faktem, czyli rdzą.

Każdy proces bez względu czy mechaniczny, fizyczny, chemiczny bądź inny określany jest mianem obróbki stali, bo to właśnie dzięki temu zmienia ona swój kształt, parametry i ogólny wygląd zewnętrzny – więcej na Energoel. Najistotniejszym procesem chemicznym występującym w czasie obróbki stai jest oczywiście hartowanie. Ma okazję dotyczyć ono nie tylko tego typu materiału, ponieważ bardzo w wielu przypadkach słyszymy również o hartowanym szkle bądź też innych wyrobach.

Wykonuje się go przede wszystkim przez wzgląd na pozyskiwanie materiałów o jak najlepszej odporności na działanie wszystkich czynników fizycznych, takich jak siły dynamiczne i statyczne oraz mechanicznych. Po ukończeniu tego etapu obróbki, żadne siły nie są w stanie zniszczyć pod każdym względem danego materiału, a w szczególności stali. Jest kilka metod stosowania tego typu procesu, a są to zazwyczaj: szablonowe, stopniowe, izotermiczne, powierzchniowe (płomieniowe, indukcyjne, kąpielowe, ślepe, laserowe, kontaktowe, elektrolityczne, impulsowe).

Całkowita reguła hartowania polega na wykonywaniu dwóch następujących niedługo po sobie czynności. Pierwszą jest niezbędne rozgrzanie stali do temperatury wynoszącej powyżej 700 stopni i utrzymywanie jej przez wyznaczoną długość czasu. Po takim wygrzaniu ma obowiązek nastąpić jak najszybsze schłodzenie, aby nie powstały niekorzystne tlenki mogące odmienić właściwości materiału.br>

Dodaj komentarz